Algemeen

2013-deelname-betuws-buffet-036

BIJ BEWUST BETUWE

Om een impuls te geven het bewustzijn van de betekenis van alle soorten bijen heeft de Werkgroep een grote voorlichtingscampagne BIJ BEWUST BETUWE opgezet die 31 maart 2017 officieel gestart is. Onder het motto “Samenwerken aan het vergroten van biodiversiteit” zijn en worden diverse activiteiten voor bestuurders en terreinbeheerders, scholen, scholieren en burgers georganiseerd. Op Facebook https://www.facebook.com/BijbewustBetuwe/ en de website http://www.bijbewustbetuwe.nl vindt u informatie over de activiteiten.

 

Ontstaan en Doel

De werkgroep Biodiversiteit is in januari 2013 ontstaan op initiatief van Ria Beltman tijdens de ALV. De werkgroep stelt zich als doel: “Verbeteren van de leefomgeving van de BIJEN in Rivierenland”.

De activiteiten van de werkgroep richten zich enerzijds op gemeenten en terreinbeheerders voor bij-vriendelijk beheer en anderzijds scholieren en burgers voor algemene voorlichting en educatie.

De werkgroep heeft contacten gelegd met de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel en met het Waterschap Rivierenland, Recreatieschap Uiterwaarde, Stroomhuis Neerijnen en Avri. Doel van deze gesprekken is de partijen te verleiden tot:

  • bij-vriendelijk handelen
  • actief bij te dragen om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als honingbijen) te verbeteren door te kiezen voor een ecologisch groenbeheer
  • onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit te voeren
  • bij-vriendelijke gewasbescherming toe te passen en af te zien van het gebruik van neonicotinoïden en deze niet te verhandelen
  • mee te werken aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen

Op diverse evenementen en op scholen geven leden van de werkgroep voorlichting over bij-vriendelijk handelen. Dat gebeurt door het samen maken van insectenhotels, gastlessen, creatief-educatief werken met kinderen, informatie geven vanuit de PR-kraam, presentaties op verzoek en zo voorts. In de jaarverslagen vindt u een overzicht van de activiteiten.

Samenstelling

De werkgroep Biodiversiteit is een gezamenlijke werkgroep van Imkervereniging West-Betuwe en Imkervereniging Eck en Wiel en omstreken. De werkgroep wil graag dat andere natuur(belangen) organisaties als IVN West-Betuwe, Natuur- en Vogelwacht Culemborg, Natuur- en Milieueducatie Culemborg en Midden-Betuwe meedoen om zo de krachten te bundelen. Samen staan we sterker voor de verbetering van de biodiversiteit!

Momenteel bestaat de werkgroep uit: Ria Beltman, Jeanine Bollen, Dick van Leeuwen, Maarten Grethe, Jacqueline van Rooij, Lia Schipper, Ada Wille en Henk Zomerdijk.

Concrete resultaten uit het verleden

De gemeente Culemborg heeft het Convenant Bij-vriendelijk als eerste getekend. Een mooi resultaat van 2 jaar lobbywerk. Culemborg heeft invulling aan het bij-vriendelijk beheer gegeven door het inzaaien van bloeiende weiden en stroken in en het mede-financieren van de nieuwe bijenstal op Stadsboerderij Caetshage. De gemeenteraden in Neerijnen en Buren hebben moties aangenomen met een dergelijke strekking, maar hebben het Convenant nog niet ondertekend.

Er zijn twee prachtige bijenhotels gebouwd op initiatief van leden van de werkgroep. Het Bijenlogement op de Meent in Beusichem, vlakbij de verenigingsstal van West-Betuwe is in samenwerking met het recreatieschap Uiterwaarde en de NLDoet-actie van de imkervereniging West-Betuwe in maart 2014 tot stand gekomen. Het Bijhuis Chez Jeanine bij het Stroomhuis in Neerijnen is een co-productie van Geldersch Landschap en Kastelen, het Stroomhuis, de Heren van Neerijnen, de imkervereniging West-Betuwe en buurtbewoners en trouwe bezoekers van het Stroomhuis

Contact

Heeft u tips voor de werkgroep of wilt u meer weten over de activiteiten? Of wilt u deelnemen aan een van de activiteiten? Neem dan contact op met Ria Beltman op 0345-524587 of stuur een e-mail naar h.c.m.beltman@xs4all.nl.

 

Presentaties, documenten en links

Download hier de presentatie van de werkgroep Biodiversiteit,22 januari 2014 en van 21 januari 2015 hier.

Bekijk hier de aangenomen motie in december 2013 van SGP, VT, PvdA, CDN, GBN, LB ter bevordering van biodiversiteit in de gemeente Neerijnen.

Bekijk hier de unaniem aangenomen motie door de gemeenteraad van Culemborg op 21 mei 2014.