Basiscursus Bijenhouden 2018

Imkervereniging West-Betuwe organiseert in 2018 een Basiscursus Bijenhouden.

Algemeen

Na het volgen en halen van de cursus in 2018 bent u in staat om zelfstandig bijen te houden. U bent gedurende het cursusjaar gratis lid van de NBV en krijgt daarmee automatisch het blad “Bijenhouden” van de NBV. U wordt direct gekoppeld aan een van de afdelingen van de NBV.

Cursusboek

Het boek dat gebruikt wordt tijdens de les heet “Bijenhouden Hoe doe je dat”. U kunt het boek bestellen voor 22,95 euro bij www.bijenhuis.nl

 

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit twee delen.
Het eerste deel is de theorie waarin u uitleg krijgt over de volgende onderwerpen:

 • Uitleg over honingbijen zelf, hun ontwikkeling en de functies. De anatomie maar ook het verschil tussen hommels en wespen;
 • De bijensteek en allergische reacties;
 • Het bijenjaar met al zijn handelingen zoals voorjaarscontrole, zwermen en het oogsten van honing;
 • Drachtplanten en de rol van de honingbijen ten aanzien van biodiversiteit;
 • Ontwikkelcyclus van het volk d.m.v zwermen en de zwermverhindering;
 • Bijenziekten, bestrijding en hygiëne.

Het tweede deel bestaat uit een aantal praktijkdagen waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Gereedschappen en het in elkaar zetten van raampjes;
 • Praktijkles beginnerscursusOpenen van echte bijenvolken en de eerste controle van een volk;
 • Merken van koninginnen en herkennen van volksontwikkeling;
 • Handelingen zoals ruimte geven, darrenraat inhangen, plaatsen van een honingkamer en controle op zwermplannen;
 • Zwermverhindering, doppen breken, tuters en kwakers;
 • Honingafname en slingeren
 • Varroabestrijding en volken inwinteren

De cursus wordt afgesloten met een theoretisch examen.

Planning

De gehele cursus zal verdeeld worden tussen maart en september. We beginnen met een of twee theorieavonden om vervolgens een praktijkdag te hebben. Zo kunnen we praktijk en theorie afwisselen. In totaal komen er 5 theorieavonden en ongeveer 10 a 12 praktijkdagen. De praktijkdagen worden gehouden op zaterdagmiddag ergens tussen 12:00 en 16:00 uur.

Er wordt aan het begin van de cursus een conceptplanning afgegeven. Echter, we werken met honingbijen. Dat verplicht ons rekening te houden met de weersomstandigheden en de daarmee gemoeide volksontwikkeling. We kunnen in mei niet aan zwermverhindering doen als de voorjaarsontwikkeling in maart/april achter blijft en ook kan het zijn dat bij slechte dracht er geen honing geslingerd kan worden. We gaan natuurlijk uit van het positieve maar de geplande praktijkdagen kunnen verschoven worden gedurende het hele seizoen.

De eerste cursusavond is 13 maart 2018.

Cursuslocatie

De theorieavonden zullen gehouden worden in het KWC, Beethovenlaan 1 4102 BM te Culemborg. Dat les begint om 20:00 uur en eindigt om 22:00 uur. Tussendoor is er een korte pauze met koffie of thee.

De praktijk zal plaatsvinden in de verenigingsstal bij Caetshage, Caetshage 1, 4103 NR te Culemborg. De praktijkdagen zullen op zaterdagochtend en mogelijk in de middag gehouden worden.

Kosten

Deelname aan de cursus bedraagt €170,-. exclusief cursusboek. U dient het cursusbedrag vooraf te betalen om uw deelname te bevestigen. U kunt het bedrag storten op rekeningnummer is NL78 RABO 0300 7940 02 t.n.v. Imkervereniging West-Betuwe.

Aanmelding

Aanmelding via http://www.bijenhouders.nl/cursussen/basiscursus/oNBop6ixbw#info

Meer informatie

Indien u nog vragen heeft over de cursus kunt u een e-mail sturen aan westbetuwe@gmail.com.