Beginnerscursus 2017

Praktijkles beginnerscursusImkervereniging West-Betuwe organiseert in 2017 weer een nieuwe basiscursus imkeren.

Algemeen

Na het volgen en halen van de cursus in 2017 bent u in staat om zelfstandig bijen te houden. U kunt de cursus ook gebruiken voor meer kennis van bijen zonder het doel te hebben om zelf bijen te gaan houden. U bent gedurende het cursusjaar gratis lid van de NBV en krijgt daarmee automatisch het blad “Bijenhouden” van de NBV. U wordt direct gekoppeld aan een van de afdelingen naar keuze van de NBV.

Cursusboek

Het boek dat gebruikt wordt tijdens de les heet “Bijenhouden, hoe doe je dat”. U kunt het boekje bestellen voor 22,95 euro bij het bijenhuis in Wageningen via deze link.

Leraar

De cursus wordt gegeven door Jan Piet Frens. Jan Piet is een gecertificeerde bijenteeltleraar en heeft meer dan 30 jaar ervaring met het houden van bijen. Jan Piet gaat ook vaak naar het buitenland (Kenia) om daar mensen van kennis te voorzien hoe ze beter kunnen bijenhouden. Jan Piet houdt zich ook bezig met de koninginnenteelt op het eiland Schiermonnikoog.

Inhoud van de cursus

De curusus bestaat uit twee delen.
Praktijkles beginnerscursusHet eerste deel is de theorie waarin u uitleg krijgt over de volgende onderwerpen:

 • Uitleg over honingbijen zelf, hun ontwikkeling en de functies. De anatomie maar ook het verschil tussen hommels en wespen;
 • De bijensteek en allergische reacties;
 • Het bijenjaar met al zijn handelingen zoals voorjaarscontrole, zwermen en het oogsten van honing;
 • Drachtplanten en de rol van de honingbijen ten aanzien van biodiversiteit;
 • Ontwikkelcyclus van het volk d.m.v zwermen en de zwermverhindering;
 • Bijenziekten, bestrijding en hygiene.

Het tweede deel bestaat uit een aantal praktijkdagen waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Gereedschappen en het in elkaar zetten van raampjes;
 • Praktijkles beginnerscursusOpenen van echte bijenvolken en de eerste controle van een volk;
 • Merken van koninginnen en herkennen van volksontwikkeling;
 • Handelingen zoals ruimte geven, darreraat inhangen, plaatsen van een honingkamer en controle op zwermplannen;
 • Zwermverhindering, doppen breken, tuuters en kwakers;
 • Honingafname en slingeren
 • Varroabestrijding en volken inwinteren

De cursus wordt afgesloten met een theoretisch examen.

Planning

De gehele cursus zal verdeeld worden tussen maart en september. We beginnen met een of twee theorieavonden om vervolgens een praktijkdag te hebben. Zo kunnen we praktijk en theorie afwisselen. In totaal komen er 5 theorieavonden en ongeveer 10 a 12 praktijkdagen. De praktijkdagen worden gehouden op zaterdagmiddag ergens tussen 12:00 en 16:00 uur.

Er wordt aan het begin van de cursus een conceptplanning afgegeven. Echter, we werken met honingbijen. Dat verplicht ons rekening te houden met de weersomstandigheden en de daarmee gemoeide volksontwikkeling. We kunnen in mei niet aan zwermverhindering doen als de voorjaarsontwikkeling in maart/april achter blijft en ook kan het zijn dat bij slechte dracht er geen honing geslingerd kan worden. We gaan natuurlijk uit van het positieve maar de geplande praktijkdagen kunnen verschoven worden gedurende het hele seizoen.

De eerste cursusavond zal gehouden worden op dinsdag 14 maart om 20:00 uur.

Cursuslocatie

De theorieavonden zullen gehouden worden in het KWC in Culemborg. Dat zal beginnen om 20:00 uur en eindigen om 22:00 uur. Tussendoor is er een korte pauze met koffie of thee.

De praktijk zal plaatsvinden in de verenigingsstal bij Caethshage in Culemborg. De praktijkdagen zullen op zaterdagochtend en mogelijk in de middag gehouden worden.

Kosten

Deelname aan de cursus bedraagt €170,-. exclusief cursusboek. U dient het cursusbedrag vooraf te betalen om uw deelname te bevestigen. U kunt het bedrag storten op rekeningnummer is NL78 RABO 0300 7940 02 t.n.v. Imkervereniging West-Betuwe.

Meer informatie

Indien u nog vragen heeft over de cursus kunt u een e-mail sturen aan westbetuwe@gmail.com. U kunt ook direct een vraag stellen aan de leraar Jan Piet Frens via frens@tiscali.nl

Inschrijven

U kunt zich direct inschrijven voor deze cursus door naar de website van de NBV te gaan en daar het aanmeldfomulier in te vullen. Klik hier voor de link. Voor de cursus van 2017 zijn maximaal 12 plaatsen beschikbaar. Wees er snel bij. Bij voldoende aanmeldingen wordt er gekeken om een tweede cursus te organiseren met een tweede bijenleraar.